បកស្រាយ ដោយ ភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព | មេរៀនអប់រំចិត្ត - Kou Sopheap

Your video will begin in 5

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
104 Views
បកស្រាយ ដោយ ភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព | មេរៀនអប់រំចិត្ត - Kou Sopheap

ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់ ព្រះធម៍ ទូទៅ ➤ https://goo.gl/mG5ZjA
Click here for listen all ➤ https://goo.gl/BEsREN


ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៍ របស់ ភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព ➤ https://goo.gl/k2HmyR
ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៍ របស់ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ➤ https://goo.gl/8Pkgu6
ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៍ របស់ បណ្ឌិត ធម្មាចារ្យ ប៊ុត សាវង្ស ➤ https://goo.gl/q8sx9d
ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់ កំណាព្យ បកស្រាយដោយ ភិក្ខុកុសលោ នួន ពិន ➤ https://goo.gl/B8DgAE
ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៍ ភិក្ខុ ឡុងចិន្ថា ➤ https://goo.gl/orWXQh

ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់ ធម៍ស្មូត ➤ https://goo.gl/CEAuYa
ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់ ព្រះធម៍ ទូទៅ ➤ https://goo.gl/gkmDUL
Commenting disabled.