ព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាកម្មដ្ឋាន(ត) ដោយព្រះធម្មាចារ្យ ខឹម សុខឃឿន, 75-Clip-113, Vachana

Your video will begin in 5

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
62 Views
ព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាកម្មដ្ឋាន(ត) ដោយព្រះធម្មាចារ្យ ខឹម សុខឃឿន, 75-Clip-113, Vachana https://youtu.be/eMGx0Fhe2NQ
..................................
សម្តែងដោយព្រះធម្មាចារ្យ ខឹម សុខឃឿន ជាព្រះធម្មាចារ្យបង្រៀននៅពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល ផ្សាយចេញពីមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ ព្រំដែនក្អមសំណ កម្ពុជា វៀតណាម ភូមិក្អមសំណ ឃុំក្អមសំណ ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល រៀបចំកម្មវិធីផ្សាយដោយ កម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនា
Website: https://www.vipassanamdc.com
Blogspot: https://www.vipassanamdcsk.blogspot.com
New Blogspot: https://meditation-of-mine.blogspot.com/
New Blogspot: https://vipassanamdc1.blogspot.com/
Page: https://www.vipassanakamathan
Page: #មណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈព្រំដែនក្អមសំណរក្រោម
Facebook: https://www.facebook.com/វិបស្សនាមត្តានីបុត្ត
Facebook: https://www.facebook.com/ToumVachana
Facebook: https://www.facebook.com/VachanaToum
Facebook: https://www.facebook.com/hol.sokea
YouTube: www.Kaya citta.com
you tube: www.vipassana dharmsk2.com
YouTube: vipassana mkcsk.com
twitter.com/vipassanamdcsk1
.................................
1) ក្លីបទី ២៤ សម្តែងអំពី ធ្វើធុតង្គដើម្បីច្បាំងជាមួយកិលេស ដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា (5-Clip 24) https://youtu.be/elKAx6pszHI
2) ក្លីបទី ២៩ អំពី ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ និងព្រះសង្ឃ តើមួយណាកើតមុន សម្តែងដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា រក្ខិតសីលោ (6-Clip 29) https://youtu.be/AksHCCMu7_4
3) ក្លីបទី ៣០ រឿងមនុស្សស្លាប់នៅតែឆោត សម្តែងដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា រក្ខិតសីលោ 7-Clip 30 https://youtu.be/W3SBsKdg-Ng
4) ក្លីបទី ៣៨ បងធម៌យាយ បកធម៌តា អានាបានស្សតិ សម្តែងដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា រក្ខិតសីលោ 8-Clip 38 https://youtu.be/icZYWe6MICk
5) ក្លីបទី ៤១ រឿងសមាធិឃើញ និងមិនឃើញ សម្តែងដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា រក្ខិតសីលោ 9-Clip 41 https://youtu.be/beMSkRXZjQM
6) ក្លីបទី ៤២ រឿងតើអ្នកណាខ្លះជាខ្ញុំបម្រើតណ្ហា សង្កាត់ស្មាចមានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ កោះកុង 10-Clip 42 https://youtu.be/XB8hU274n18
7) ក្លីបទី ៤៨ បុណ្យឈាបនកិច្ច ឧបាសិកា ស្វាយ ឡាយ សម្កែងដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា 11-clip 48 https://youtu.be/5lJ6rIuOBWE
8) ក្លីបទី ៤៩ វីធីសាស្ត្រ ៣ យ៉ាង ក្នុងការបដិបត្តិ ដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា រក្ខិតសីលោ 12-Clip 49 https://youtu.be/nF4l_IHWADk
9) ក្លីបទី ៥០ គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ ផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ ដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា 13-Clip 50 https://youtu.be/1-O1uL1-JMI
10) ក្លីបទី ៥១ ដំណើរជីវិតមនុស្សសត្វ តាមបែបវានាត្រៃលោក និងនាវាត្រៃលក្ខណ៍ ដោយ ទុំ វចនា 14-Clip-51 https://youtu.be/GkUE9TvuAY4
11) ក្លីបទី ៥២ ផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចមគ្គផល នោក្នូងកិច្ចបដិបត្តិព្រះកម្មដ្ឋាន ដោយ ទុំ វចនា 15-Clip-52 https://youtu.be/cXwQtvR20Vs
12) ក្លីបទី ៥៣ មកដល់ពេលនេះ វ័យប៉ុណ្ណេះ តើអ្នកបានស្គាល់ចិត្តរបស់អ្នកហើយឬនៅ មកដល់ពេលនេះ ? សម្តែងដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា រក្ខិតសីលោ 16-Clip-53 https://youtu.be/fnrho7-sCKI
13) ក្លីបទី ៥៤ ការសុំឧបនិស្ស័យ និងការរ់ៀបចំកាវិភាគសិក្សា ពុទ្ធមណ្ឌល ដោយលោកគ្រូ ទុំ វចនា 17-Clip-54 https://youtu.be/E0tOgp6I0ic
14) ក្លីបទី ៥៥ ការចង់ចិត្តជាមួយកម្មដ្ឋាន គឺអានាបានស្សតិ ដោយ ទុំ វចនា Vachana 18-Clip-55 https://youtu.be/pr8yOS0Pk18
15) ក្លីបទី៥៦ អំពីត្រកូលខ្យល់ទី ៣ ខ្យល់គ្រោតគ្រាតពេញទាំងកាយ ដោយ ទុំ វចនា Vachana 19-Clip-56 https://youtu.be/GAw0LmN9HyI
16) ក្លីបទី ៥៧ សម្តែងអំពី ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួន? ដោយធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា 20-Clip-57 https://youtu.be/aaN8eKA0Cig
17) ក្លីបទី ៥៨ សម្តែងអំពី ការស្វែងរកព្រះធម៌ជាទីពឹងរបស់ខ្លួន ដោយធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា Vachana 21-Clip-58 https://youtu.be/lFsR4xFludw
18) ក្លីបទី៥៩ សម្តែងអំពី បុណ្យផ្កាសាមគ្គី ដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា Vachana Bun ka ten-2018 https://youtu.be/f1h7lX6vW2Q
19) ក្លីបទី ៦០ អំពី តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីដល់នូវសរណគមន៍ ដោយធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា Vachana 23-Clip-60 https://youtu.be/OuW0TZX86lg
20) ក្លីបទី ៦១ សម្តែងអំពី ខ្លឺម៥យ៉ាងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅពុទ្ធមណ្ឌល ដោយ ទុំ វចនា 24-Clip-61 https://youtu.be/O23Et11T6IE
21) ក្លីបទី ៦២ សម្តែងអំពី ការសួរនិងឆ្លើយ នៅវិទ្យុ ១០៦ មេកាហឺត ដោយលោកគ្រូ ទុំ វចនា Vachana 25-Clip-62 https://youtu.be/cFboE2oRR08
22) ក្លីបទី ៦៤ សម្តែងអំពីការបដិបត្តិធុតង្គ នៅពុទ្ធមណ្ឌល ដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា Vachana 27-Clip-64 https://youtu.be/3wnGQMDOGaw
23) សម្តែងអំពីការសង្រួមចិត្ត សម្តែងដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា រក្ខិតសីលោ Vachana 28-Clip-65 https://youtu.be/z2K9LDZaaek
24) ក្លីប៦៦ សម្តែងអំពី ការសមាទានធុតង្គ ដោយព្រះធម្មាចារ្យ ទុំ វចនា Vachana 28-Clip-66 នៅពុទ្ធមណ្ឌល https://youtu.be/5e8NGEg9SWE
25) ក្លីប ៦៧ សម្តែងអំពី ការសមាទានធុតង្គ វគ្គ២ នៅវត្តជោតញាណ ខេត្តកោះកុង ដោយ ទុំ វចនា Vachana 29-Clip-67 https://youtu.be/S7Zico60Rhs
Commenting disabled.